Ura teče – Vrhovno sodišče z neukrepanjem že 7 dan krši človekove pravice in temeljne svoboščine.

Odbor 2014 danes začenja vsakodnevno 12-urno dežuranje pred Vrhovnim sodiščem. Namen dežuranja je stalno opozarjati Vrhovno sodišče, da vsak dan, vsaka ura, vsaka minuta in vsaka sekunda, ko ne odloči v zadevi Janeza Janše pomeni:

1. Kršenje temeljnih človekovih pravic Janeza Janše: svobode gibanja, svobode govora, svobode javnega delovanja, itn.

2. Kršenje pravice družine Janeza Janše do družinskega življenja ter kršenje očetovskih pravic in obveznosti, ki jih Janezu Janši daje Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

3. Kršenje temeljnih demokratičnih pravic vseh državljank in državljanov do poštene volilne kampanje ter poštenih in demokratičnih volitev, na katerih bi lahko izbrali svoje politične predstavnike.

Odbor 2014 bo pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije dežural vsak dan od 8.00 do 20.00 ure ter vsak dan ob 8.00, 14.00 in 20.00 pred Vrhovnim sodiščem prižigal svečke v opozorilo, da le to krši človekove pravice in temeljne svoboščine.

Odbor 2014, 26. 6. 2014