Vrhovno sodišče meni, da nas bo s svojim zavlačevanjem prestrašilo, vendar nasprotno, mi bomo vsak dan močnejši, zato vabljeni, da se nam jutri v čimvečjem številu pridužite pri prižigu sveč pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani.