Zelo veliko odgovornost pri vzpostavitvi sodobne demokratične države nosijo mediji, zato je objektivnost poročanja eksistenčnega pomena. Odbora 2014 se je skupaj s podporniki, zaradi zahteve po transparentnem in objektivnem medijskem poročanju nacionalne televizije, odpravil pred stavbo RTV. Član kolegija Odbora 2014, Aleš Hojs, je odgovornim predal Belo knjigo slovenske osamosvojitve in jih tako želel simbolno opozoriti na vrednote slovenske osamosvojitve. 

Vrednote, ki oblikujejo sodobno evropsko demokratično sfero, je potrebno negovati, kar so med drugim izpostavili govorci (Aleš Hojs, Žan Mahnič in Miro Petek) v podporo žrtvi politično montiranega procesa Janezu Janši. Prav tako so poudarili tudi nujo za pospešitev odločanja v sodnih postopkih, ki se nemalokrat lahko vlečejo tudi več desetletij. 

Problemi se vedno rešuje z vzpostavitvijo dialoga in vzajemnega sodelovanja, zato je tudi Odbor 2014 podal predlog, da bi skupaj z Inštitutom za kriminologijo vzpostavila dialog za oblikovanje skupne platforme, ki bi omogočala vrnitev Slovenije na pot k pravni in pravični državi.

Odbor 2014, 23. 7. 2014