Dr. Damir Črnčec se je v nagovoru zahvalil vsem za dosedanjo podporo in izpostavil dejstvo, da smo še vedno država, ki ima političnega zapornika, kar postavlja Slovenijo ob bok nedemokratičnim državam in ne državam zahodnocivilizacijskega kroga. Predsednik Odbora 2014 je poudaril, da bo Odbor 2014 vztrajal dokler ne bodo izpolnjeni vsi zastavljeni cilji in dokler ne bo dosežena pravična sodba v zadevi Patria. Ker je bilo ugotovljeno, da so sodišča v 442 primerih kršila človekove pravice in temeljne svoboščine, se bo Odbor 2014 zavzemal, da bodo slovenska sodišča začela soditi pravično in da bo Slovenija kmalu postala pravna država, kjer se bodo spoštovale človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na politično pripadnost.

 

Dr. Damir Črnčec je v govoru pred Vrhovnim sodiščem tudi izrazil upanje, da bomo državljani Republike Slovenije kmalu dobili pravično, pravno, prebujeno, prerojeno, evropsko in svobodno Slovenijo.