Spoštovani,

danes mineva že 67. dan odkar ima Slovenija, edina država v zahodnocivilizacijskem krogu in osrčju Evropske unije, političnega zapornika. Le ta predstavlja veliko sramoto za demokratično in pravno državo, hkrati pa postavlja razmislek o vrednotah in moralnih prepričanjih slovenske politične elite in družbe nasploh.

Vsaka uspešna demokracija temelji na odprti družbi, ki varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Dogodki ne dolgo nazaj so pokazali, da v Sloveniji temu ni tako pa čeprav svobodo izražanja zagotavlja tako najvišji zakon v državi - Ustava Republike Slovenije, kot tudi Splošna deklaracija človekovih pravic. Vsekakor ne smemo pozabiti, da tudi pravica dostopanja do informacij javnega značaja predstavlja enega izmed najpomembnejših postulatov vsake demokratične družbe in je kot temeljna človekova pravica zapisana v številnih mednarodnih pravnih aktih.

Ker sodišča sodijo v imenu ljudstva, torej v imenu vsakega izmed nas, je Odbor 2014 zahteval imena sodnikov, ki so sodili v primerih, kjer je prišlo do kršenja Ustave ali do kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov. Zahtevana imena je Odbor 2014, v zakonitem roku, tudi pridobil, kar kaže, da del pravne države le deluje v skladu z zakoni in predpisi in daje upanje, da bo Slovenija kmalu postala uspešna in pravna država.

Slovenijo pestrijo tudi resni problemi, kot so apatičnost državljank in državljanov Republike Slovenije, kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin zaradi zlorab pravosodja in erozija politične kulture, ki lahko vodijo v razkroj demokratične in pravne države, za katero smo si Slovenci tako prizadevali. Ker je Slovenijo potrebno usmeriti na pravo pot, pot demokratične, pravne in evropske Slovenije, vabimo in pozivamo vse, da se nam danes ob 17.00 pridružite, ko bomo pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije prižigali sveče, luči upanja, svobode in pravice. Med drugim bodo z nami: doc.dr. Tamara Griesser-Pečar, Simona Pavlič in Alenka Jeraj.

Vljudno vabljeni!

Odbor 2014, 25. 8. 2014