Spoštovani,

proces demokratizacije je v Sloveniji zaradi več let trajajoče sodne farse Patria bistveno okrnjen. Danes mineva že 69. dan odkar ima Slovenija političnega zapornika, kar ni dopustno za sodobne demokratične in pravne države, za kakršno naj bi veljala Slovenija. Za pravno državo je eksistenčnega pomena jasna delitev med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti, pri čemer je nujno potrebno zavedanje, da je v vsaki državi zahodnocivilizacijskega kroga normalno in dopustno kritiziranje prav vseh vej oblasti. Tisti, ki trdijo, da je kritika pravosodne veje oblasti nedopustna, sodelujejo pri razgradnji demokratičnega sistema in oddaljujejo Slovenijo iz kluba zahodnoevropskih demokratičnih in pravnih držav. Odbor 2014 si zato vsakodnevno prizadeva za uresničevanje pravice kritike sodne veje oblasti, ki ima v Sloveniji prav poseben priviligiran položaj.

Člani in podporniki Odbora 2014 smo trdno prepričani, da se je vredno boriti za pravno in demokratično domovino Slovenijo. Zato se bomo danes ob 17.00 zopet zbrali pred Vrhovnim sodiščem, kjer bomo prižgali sveče, luči upanja, svobode in pravice. Nagovorili nas bodo Alenka Puhar, Igor Orel, Bine Matoh in Dunja Vaupotič.

Vljudno vabljeni!

Odbor 2014, 27. 8. 2014