Zbrati smo se morali, da opozorimo na tisto, na kar bi morali opozarjati vsi državljani. Da Vrhovno sodišče z zavlačevanjem ne spoštuje mnenja Ustavnega sodišča. Da ne spoštuje ljudstva, v imenu katerega izreka sodbe. Da ne spoštuje obtoženih in da ne spoštuje človekovih pravic. Tistih pravic, ki naj bi bile temelj demokratične države. Države, kakršna naj bi Slovenija bila.

Zato smo se tudi danes zbrali tu. Da opozorimo na krivico. Da zahtevamo, da Vrhovno sodišče čim prej odloči. Da zahtevamo nepristransko sojenje v razumnem roku.  Da zahtevamo spoštovanje človekovih pravic. Da zahtevamo demokratično in pravno Slovenijo.

Kitajski pregovor pravi: Vse zmote imajo svoj čas, najmanjša resnica pa tudi po sto milijonih ovir, zvijač in spletk, ostane zmeraj to, kar je bila. In prišel bo čas tudi za našo resnico. Za resnico, ki bo osvobodila Slovenijo.