Čez nekaj ur bo minilo 88 dni, odkar je bila nezakonito vzeta prostost Janezu Janši, ker naj bi neznanega dne, na neznanem kraju, od neznane osebe in na neznan komunikacijski način prejel obljubo darila in to ne zase, pač pa za tretjega , za stranko. Ta sodba ni izšla leta 58 ali 88 v totalitarnem režimu, izšla je leta 2013, v času, ko je Slovenija del evropske družine demokratičnih držav.

Janez Janša sam je dejal, da kaj takega niti leta 88 ni bilo mogoče. Ko so ga takrat zaprli, so se vsaj potrudili za dokaze: In je vojaški tožilec iznašel zelen flomaster s katerim naj bi Janša poudaril del besedila v dokumentu, ki je veljalo za vojaško skrivnost. Sodba je bila kasneje odpravljena, vsi obsojeni v procesu JBTZ rehabilitirani, trenutkov, kaj trenutkov,  mesecev, ki so jih nezakonito preživeli v zaporu jim nikoli ni mogel povrniti nihče.

Kot da se po 25 letih zgodovina ponavlja. Vendar tokrat v slabši, bolj grobi in bolj sprevrženi verziji. Očitno pa je scenarist in režiser isti, kot je bil takrat. 25 let kasneje pa se niso potrudili niti toliko, da bi poskrbeli za flomaster.  Torej je demokratični deficit tokrat večji kot je bil pred 25 leti ? Ali pa nekdanji tovariši tako močno obvladujejo vse institucije te države, da dokazov za sprevržene obsodbe in izločanje politične konkurence niti ne potrebujejo ?

Na drugi strani smo v medijih spremljali številne primere, kjer ni šlo za fiktivna kazniva dejanja , kjer ni šlo za obljube, pač pa za konkretne zneske , na znanem kraju in na znan način, pa sodbe niso bile izrečene, predvsem pa sodišča še do danes niso sprocesirala največjih tajkunskih zgodb zaradi katerih sta na kolenih pristali dve največji državni banki.

Tovariš Branko Masleša, predsednik VS pa vse do danes ni pojasnil zakaj je Janša v zaporu.

Še več. Do danes tudi ni pojasnil , kako to, da ob večmilijardni bančni luknji , ki jo zaradi odločitve Alenke Bratušek in njene vlade plačujejo ljudje,  do danes v zaporu ne sedi noben bankir in tisti, ki so se s krediti, za katere so v času najema vedeli, da nikoli ne bodo vrnjeni, okoristili ?

Do danes Branko Masleša tudi ni pojasnil,  kako to, da imamo dvakrat več sodnikov kot znaša povprečje EU, njihova storilnost pa je dvakrat manjša, ? In da zanje plačujemo dvakrat toliko na glavo prebivalca kot povprečen evropejec ?

Zbiramo se pred sodiščem. Pred stavbo, ki bi morala vlivati zaupanje in spoštovanje. Sodišča so, pravimo, tretja veja oblasti.  So tista instanca v družbi, ki lahko s svojim delovanjem, predvsem pa z odločitvami, če so pravične, ponovno vzpostavijo porušena ravnovesja v družbi.  

Kakšen občutek pa vas, spoštovani , navdaja danes, ko stojite pred to stavbo ?

Mene navdaja predvsem občutek nespoštovanja in nezaupanja, tudi tesnobe, če hočete.

Ne samo zaradi najbolj absurdnega primera sodbe Patria, pač pa zaradi stotisočev krivic, ki so jih bili ljudje deležni s strani t.i. tretje veje oblasti.

Rezultat: namesto, da bi sodna veja oblasti porušena neravnovesja odpravila, jih je znova in znova ustvarjala in poglabljala. Zato ni čudno, če statistika beleži katastrofalen odstotek zaupanja ljudi v sodni sistem v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

Poglejmo samo primer Patria : o njem se odloča že več kot 2200 dni, pa še vedno ni končan. Kljub temu, da bi moralo VS odločiti nemudoma, sodnica Vesna Žalik po 80 dneh še ni pripravila sodbe. Nekdanji US Matevž Krivic je dejal, da VS, ki v tem primeru odločitve ni sposoben pripraviti v 48 urah, ne more biti  Vrhovni sodnik.

 Ko je šlo za Baričevičeve pse, so odločili v nekaj urah, ko je Perčič, ki ga je zmotilo, da je bil v nekem prispevku označen kot nekdanji udbaš tožil na umik tega pisnega prispevka s spletne strani, je sodišče odločilo v nekaj dneh. 

Vsi ti in številni drugi primeri govorijo o tem, da naša država ni utemeljena na vladavini prava. Isti zakoni se za ene uporabijo tako, za druge drugače.

Sojenja po imenih so bila značilnost nekih drugih režimov, kako je mogoče da se nam to dogaja še danes leta 2014 ?

Dogaja se  nam zato, ker sodni sistem nikoli ni doživel  demokratičnih sprememb.
 

Zgodovina nas uči, da je demokratične spremembe mogoče doseči na miren način do trenutka, ko družba ne zaide v pregloboko krizo. Iz tega razloga priznanje odboru 2014 za vsa prizadevanja v tej smeri. Upam samo, da bo vaš glas, naš glas slišan pravočasno.  

Sodišča pri nas sodijo v imenu ljudstva. V Sloveniji ta maksima govori bolj o podaljšku revolucionarnega sodstva, kot o tem, da sodna oblast za odločitve, ki naj bi bile pravične, odgovarja ljudstvu. Konec koncev ljudstvo ne odloča o sodnikih, sodniki sami pa se pred ljudstvom skrivajo, saj so si v svojih pravilih, ki jim pravijo sodni red predpisali, da se jih ne sme slikati, snemati in javno objavljati njihovih fotografij. Zakaj torej skrivalnic ? Če se sodbe izrekajo v imenu ljudstva je prav, da ljudstvo vidi kdo , predvsem pa kakšne sodbe izreka.

Predvsem pa tista sodnica, sodnik, ki ima čisto ves nima kaj skrivati. Še posebej ne pred tistimi v imenu katerih odloča. 

Shodi, ki jih organizira Odbor 2014 so shodi, na katerih se zavzemamo ZA VLADAVINO PRAVA.

Če želimo državo, ki bo utemeljena na vladavini prava, potem mora biti uresničenih nekaj pogojev:

-  takojšnja izpustitev na prostost edinega političnega zapornika v osrčju EU  in odprava vseh posledic te politične sodbe

-  uresničitev zahtev 3. Majniške deklaracije 2014

-  odpravljene morajo biti vse politične sodbe ( primer Kangler – sodba je že bila odpravljena, škode, ki je nastala zardi nje , ne bo mogel popraviti nihče )  in sodbe, ki temeljijo na kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin; vsem sodnikom, ki so pri izrekanju teh sodb sodelovali pa mora biti odvzet sodniški mandat

-   odpravljene morajo biti posledice, ki so nastale zaradi nezakonitih sodb

-   vsa sojenja morajo biti javno dostopna, na spletu, razen v primerih ko gre za varovanje osebnostnih pravic posameznika

-   prenova sodnega sistema tako, da bo po učinkovitosti in stroških, ki jih davkoplačevalci namenjajo zanj, primerljiv z ostalimi državami EU .   

Dokler te zahteve ne bodo uresničene, ne bomo odnehali. 

SVOBODA SLOVENIJI !

SVOBODA JANEZU JANŠI !

SVOBODA TONETU KRKOVIČU !

SVOBODA VSEM PO KRIVICI ZAPRTIM IN VSEM PO KRIVICI OBSOJENIM !