Spoštovani,

na današnji dan beležimo že 95. dan odkar je ponos Slovenije omadeževan, saj že več kot tri mesece ne živimo v pravni in demokratični državi, zaradi obstoja političnega zapornika Janeza Janše. Politični zaporniki so značilni za totalitarne države, ne pa za državo, kjer je v 1. in 2. členu v Ustavi - najvišjem zakonu v državi, predpisano, da je Slovenija demokratična, pravna in socialna država. Kot kaže eno je teorija, drugo pa praksa. Razkorak med teorijo in prakso jasno kaže na resen pomislek, kje smo danes, na kateri točki med totalitarizmom in demokracijo?

Vsaka uspešna demokracija temelji na odprti družbi, ki varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Dogodki ne dolgo nazaj so pokazali, da v Sloveniji temu ni tako pa čeprav svobodo izražanja zagotavlja tako najvišji zakon v državi, kot tudi Splošna deklaracija človekovih pravic. Vsekakor ne smemo pozabiti, da tudi pravica dostopanja do informacij javnega značaja predstavlja enega izmed najpomembnejših postulatov vsake demokratične družbe in je kot temeljna človekova pravica zapisana v številnih mednarodnih pravnih aktih.

Ena izmed modrosti, ki jih je svetu zapustil Nelson Mandela in bi jo morala ponotranjiti tako politična elita kot družba nasploh je, da zanikati ljudem njihove človekove pravice pomeni izpodbijati njihovo človečnost. Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014 se vsakodnevno bori za to, da bi končno živeli v demokratični in pravni državi, kjer dejansko vlada vladavina prava, saj kot vsakodnevno vidimo obstoj pravne države avtomatsko še ne zagotavlja tudi obstoja vladavine prava. Tako kot vsaki dan, tudi danes vabimo vse, ki menite, da se je vredno boriti za domovino Slovenijo, ki bo imela stabilen demokratičen in pravni sistem in bo stopila na pravo pot - pot moderne, evropske, demokratične in pravne države, da se nam danes, ob 17.00 pridružite, ko bomo pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije prižigali sveče, luči upanja, svobode in pravice. Danes se nam bodo na shodu pridružili: mag. Marko Pogačnik, dr. Milan Orožen Adamič in dr. Matevž Tomšič.

Vljudno vabljeni!

Odbor 2014, 22. 9. 2014