Spoštovani,

Slovenija je že 99. dan omadeževana s političnim zapornikom, kar ni značilno za pluralne, demokratične, svobodne in pravne države. Politični zapornik v 21. stoletju, pomeni za Slovenijo in ustvarjanje njene zgodovine hudo sramoto, saj je Slovenija demokratična in pravna država, vsaj v teoriji.

V pravni in demokratični državi bi morala sodišča sprejemati odločitve neodvisno in objektivno, dogodki pa žal kažejo, da v Sloveniji temu ni tako. Na podlagi kriterijev Evropskega sodišča za človekove pravice sta za obstoj nepristranskosti sojenja odločilna tako subjektivni kriterij, pri katerem gre za ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki odloča v konkretnem primeru, kot tudi objektivni kriterij, kjer gre za presojo, ali je sodnik v postopku zagotavljal uresničevanje procesnih jamstev tako, da je izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranskost.

Odbor 2014 se vsakodnevno zavzema, da se sprejeme takojšnja odločitev Vrhovnega sodišča o prekinitvi zaporne kazni za Janeza Janšo in se odpravi neustavna, nezakonita in nepravična sodba v zadevi Patria ter da se vzpostavi vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter uveljavi demokratična država. Zato tudi danes vse, ki želite živeti v pravni državi, vabimo, da se nam danes ob 17.00 pridružite, ko bomo pred Vrhovnim sodiščem prižigali sveče, luči upanja, svobode in pravice. Z nami bodo: Romana Tomc, Dominik Štrakl in Alen Kofol.

Vljudno vabljeni!

Odbor 2014, 26. 9. 2014