V postopku preizkusa ustavne pritožbe bo v skladu z razporedom dela predvidoma odločal senat Ustavnega sodišča v sestavi: predsednica senata mag. Marta Klampfer ter člana mag. Miroslav Mozetič in Jasna Pogačar.