Vabljeni k branju sporočila za javnost št. 205.

Spoštovani,

Univerza v Ljubljani, njena Pravna fakulteta, nam je najprej ponudila najem dvorane Pravne fakultete za predstavitev zbornika vztrajnikov z naslovom Upanje - Pravica - Svoboda, nato pa nam je možnost najema prostorov zavrnila. V neototalitaristični latovščini so si odgovorni na Pravni fakulteti drznili soditi dogodek, ki ga soorganizirata založba Nova obzorja d.o.o. in Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014 kot nekaj kar "bi lahko v javnosti budilo percepcijo dogodka s (pretežno) političnim ozadjem. Povsem mogoče je, da gre le za percepcijo, a kot fakulteta smo zavezani paziti tudi na to. Ocenili pa smo, da bo, glede na izkušnje z odzivi v medijih in javnosti, ta dogodek precej odmeven, kar je v osnovi sicer pozitivno, a če je ta odmevnost lahko povezana z aktualnim političnim dogajanjem, je tveganje za videz nepristranskosti fakultete, ki je vendarle v drugačnem položaju kot neka gospodarska družba, ki oddaja svoje prostore za različne namene, vseeno preveliko."

Univerza in njena fakulteta, ki jo financiramo vsi davkoplačevalci nas, Odbor 2014, borce za človekove pravice stigmatizira kot tiste, ki organizirajo dogodke s pretežno političnim ozadjem. Boj za človekove pravice in temeljne svoboščine je za Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani nekaj umazanega, s pretežno političnim ozadjem in ne častnega ali dostojanstvenega. Očitno je na Pravni fakulteti ocenjevanje moralno-politične primernosti preživelo kot način in praksa iz totalitarnih časov. Svobodomiseln duh Leonida Pitamica je še vedno izgnan iz te javne ustanove. Tam pa vedrijo Bavconi in Petrovci.

V Odboru 2014 odločno protestiramo zoper te totalitarne prakse v demokraciji ter zahtevamo od Univerze v Ljubljani, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora in njegovih teles, ki se ukvarjajo z varovanjem človekovih pravic, da nam povedo, kaj smo storili narobe? Kaj je z nami narobe?

Odbor 2014, 12. 1. 2015