Vabljeni k branju pesmi Vztrajnika Viktorja z naslovom Terenec, ki je bila v sredo, 21. 1. 2015, prebrana pred Vrhovnim sodiščem RS!

Pred tedni se je ústil znanec Mitja,

pozorno smo prisluhnili novici,

saj Mitja je govoril po resnici,

čeravno ni za nova šlo odkritja.

 

Ni šlo za kakšna vélika razkritja,

ko prvič nam terence je omenil,

kaj pojem naj terenec bi pomenil,

se trudil ni razlagati nam Mitja.

 

Pravilno smo novico razumeli,

si kupil spet je novega terenca,

in prednost tega je pedal kadenca,

tako smo iz hvalisanja povzeli.

 

Je dobro znano vsem, kaj je terenec,

šofer ga kot igračko obvladuje

prek njega le terenu gospoduje,

že kdaj spoznal je ta izraz Slovenec.

 

Terenec del je stalne vlečne službe,

če treba, kot torpedo v vodi pluje, 

ovire z njim prav vse se premaguje,

do zmage brezmotorne super-družbe.

 

Je neke vrste pravzaprav robot,

kot mrtva stvar seveda nič ne misli,

uboga zgolj šoferjeve zamisli,

odrabljen pa nazaj se spravi v kot.

 

Po taktu vsak terenec ropota,

kot streljal naučene bi parole,

ne popuste nikdár vezi kontrole,

kar sliši, kot robot naprej proda.

 

Kot tak terenec bil bi idealen,

ko treba je, takoj ga aktiviraš,

v težavah brž na varno zaparkiraš,

brezmejno do šoferja je lojalen.

 

A kakor vsaka neživeča stvar,

terenec znajde se lahko v težavah,

kot rečni breg ob vélikih poplavah,  

problema sta šofer in pa denar.

 

Brez vodenja terenskega voznika

in brez njegovih malih pomočnikov,

terencem zmanjkalo bi novih trikov,

terenec sam naprej se ne premika.

 

Še večja je terenčeva težava,

da silno je pogolten na gorivo,

potrebno mu je venomer mazivo,

motor v nasprotnem hitro se uspava.

 

In za gorivo treba je denarja,

se najdejo poti še kakšne druge,

namesto novcev možne so usluge,

da le v koristnost se vse pretvarja.

 

Rdeča zemlja najbolj je lepljiva,

terenec dobro se na njej počuti,

le zarjavelost se močnó občuti,

podlaga torej silno je varljiva. 

 

Kdor to trdi, nikakor se ne zlaže,

da hitro obtiči vozilo v blatu

in da imel šofer ga bo na vratu,

če sproti se terenca ne podmaže.

 

Sklenil namreč zdavnaj je kolegij,

naj vedno za terenca bo mazivo,

izdatno, ne samo za malo pivo,

terenec, to je vendar privilegij.

 

Terenci eni so sicér predani,

še brez goriva bi naprej vozili,

a naglo smer bi vožnje izgubili,

 

brez direktiv v usodo nemo vdani.

 

Ogromna pa je takih le večina,

medtem ko direktivo novo čaka,

gorivo redno, sproti si dotaka,

navajen je od nekdaj že bencina.   

 

Čeprav šofer račune rad potvarja

in stalno za gorivo si sposoja,

nazadnje obveljala bo presoja,

da jemlje zanj iz javnega denarja.

 

Ko tega slednjič žaltavo zmanjkuje,

ko ni goriva več in ne maziva,

le kdo terenca naj naprej poriva,

kako teren šofer sam obvladuje?

 

Boji se tega najbolj znanec Mitja,

ki novega terenca je nabavil,

na lizing, saj denar je ves zapravil,

a bliža pač trenutek se razkritja.

 

Razkritja, da ustavljena dobava

goriva vseh bo vrst in vseh maziv,

in ko terenec teh ne bo dobil,

do konca bo zavožena zabava.

 

Vztrajnik Viktor