Vabljeni k branju sporočila za javnost št. 210.
Spoštovani,
 
stanje v slovenskem pravosodju je eden izmed glavnih vzrokov za moralno, socialno in gospodarsko krizo v Sloveniji ter pomeni glavno oviro za vzpostavitev svobodne, pravične in demokratične družbe, zato se Odbor 2014 aktivno zavzema za reformo slovenskega pravosodja - za javnost oz. transparentnost sojenja ter osebno odgovornost sodnikov in tožilcev za njihovo delo. Na 3. Skupščini Odbora 2014, ki je potekala 14. 1. 2015, sta bila soglasno sprejeta naslednja dva sklepa: 
 
1. Skupščina Odbora 2014 nalaga koordinacijskemu Odbora 2014, da do konca marca 2015 pripravi predloge zakonov za zagotovitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju.
2. Skupščina Odbora 2014 zahteva takojšen odstop predsednika Sodnega sveta, Janeza Vlaja.
 
Vasko Simoniti je v svojem govoru pred Vrhovnim sodiščem izpostavil: "Pravosodje, ki bi moralo predstavljati imunski sistem državnega demokratičnega telesa, je odpovedalo. Pravosodje kot imunski sistem ni zmožno braniti pravičnosti; podleglo je bolezni in se tudi samo preobrazilo v bolezen. Zdi se, da nastopaštvo in pogosta zloraba prava v pravosodju od najnižje do najvišje ravni, vse do ministra, vodita v nekakšno naravno stanje, za katerega je značilna uveljavitev nenehnega strahu in stalne negotovosti. O tem ne govorijo le indici, ampak dejstva. Takšno razsežnost nepravne države smo občutili že v preteklem režimu, danes pa jo oblikujejo nekateri pravniki v pravosodju. Ta oblika nepravne države podpihuje nasilje v obliki državnega terorizma, krepi nedemokratične procese in ustvarja med ljudmi občutek negotovosti in nemoči. Iz mnogih primerov lahko sklepamo, da je pravosodje samo še oblastno orodje točno določene interesne skupine. Pravosodje ne predstavlja več institucionalnega ogrodja varnosti, pravosodje ni več pravno in pravično poroštvo za varnost, saj ne uživa nikakršnega zaupanja ljudi."
 
Institucije v moderni demokratični državi morajo zbujati v ljudeh, v imenu katerih delujejo in v imenu katerih delijo pravico, prepričanje, da delujejo v njihov prid. Odbor 2014 si želi, da bi Slovenija krenila na pot normalnosti, kar bi posledično pomenilo, da bi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, vero in politično prepričanje, predstavljalo konstantno prakso in bi bilo samo po sebi samoumevno. Zato vas v skladu s soglasno sprejetimi sklepi na 2. Skupščini Odbora 2014 vabimo, da se v čim večjem številu udeležite shoda Za vladavino prava, ki bo potekal danes, 28. januarja 2015, ob 17.00, pred simbolom krivice - Vrhovnim sodiščem. Na shodu nas bodo nagovorili: Žan Mahnič, Dejan Škvarč in dr. Janez Juhant.
 
Vljudno vabljeni!
 
Odbor 2014, 28. 1. 2015