Slovenska tranzicija iz komunizma v demokracijo se je totalno izrodila

Spoštovani prijatelji, lepo pozdravljeni! Vesel sem, da vas v tako velikem številu vidim, na ta zasnežen dan, na tem sedaj že legendarnem mestu, kjer že sedem mesecev potekajo protesti za svobodo, pravico in vladavino prava!

V Sloveniji smo demokratično ustavo dobili po velikih naporih Demosa in nagajanju opozicije 23. decembra 1991. Ustava je v temeljnih določbah opredelila Slovenijo kot demokratično republiko ter pravno in socialno državo, v kateri ima oblast ljudstvo. V njej so zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine v skladu z evropskim demokratičnim izročilom, zajamčeni sta zasebna lastnina in svobodna gospodarska pobuda ter vzpostavljena ločitev med zakonodajno, sodno in izvršilno vejo oblasti. S tako ustavo je bil tudi na pravni ravni vsaj uradno dosežen prelom z dotedanjo komunistično, realsocialistično ureditvijo, Republika Slovenija pa se je z njo formalno uvrstila v krog modernih evropskih držav.

A hudič je v podrobnostih oziroma v izvrševanju zapisanega. Kot je že v prejšnji številki Demokracije opozoril ugledni ekonomist dr. Egon Zakrajšek, je problem v tem, da Slovenija nikoli ni opravila osnovne lustracije prejšnjega političnega sistema.

»Elita nekdanjega političnega sistema ne samo iz vrst politike, temveč iz gospodarstva, družbenih ved, medijev se je nekako prelevila, zamenjala kostume, hkrati pa je ohranjala paradržavni, parazitski sistem, v katerem so konsolidirali gospodarsko in politično moč.«

O tem sta v intervjuju za jutrišnjo Demokracijo spregovorila tudi nekdanji finančnik Elana Pavel Koder in avtor knjige Neme priče Množični poboji nasprotnikov komunizma 1941 – 1946 Marko Štrovs.

Zaradi neuspele tranzicije, zaradi dejstva, da se je slovenska tranzicija iz komunizma v demokracijo totalno izrodila, smo bili tudi priče sodnemu obračunu s prvakom izvorno demokratične opozicije Janezom Janšo in posledično nadvse potrebnim protestom Odbora 2014.

Po Zakrajšku je ta »slovenska tranzicija«, »slovenska pot« kolikor toliko delovala, dokler je svetovno gospodarstvo raslo, dokler je Slovenija vsaj formalno napredovala z vstopom v EU in evroobmočje in se je ta »izrojeni sistem še naprej ohranjal«. »Po petindvajsetih letih pa nam je svet predložil račun, ki ga ne bodo plačevale samo zdajšnje generacije, ampak še prihodnje.«

In kot kaže delovanje sedanje nesposobne levičarske vlade se bo zadolževanje in brezglavo trošenje še naprej nadaljevalo. Vse samo zato, da se bodo obdržali pri koritu. V popravkih proračuna za leto 2015 vlada pod vodstvom Mira Cerarja načrtuje za 64 milijonov evrov manj prihodkov glede na že veljavni proračun za leto 2015 in kar za 462 milijona evrov višje odhodke kot so bili prvotno načrtovani za leto 2015. Temu primerno je načrtovan tudi višji javnofinančni primanjkljaj. Prvotno je bil ta pod 3 odstotke bruto družbenega proizvoda, zdaj bo bližje štirim odstotkom. To pa je v nasprotju z maastrichtskimi kriteriji in drugimi zavezujočimi dokumenti Evropske unije, v katerih je navedeno, naj bodo proračunski kriteriji uravnoteženi, če pa niso, naj bo primanjkljaj največ 3 odstotke bruto družbenega proizvoda. Imamo torej vlado, ki bo nadaljevala socialistično politiko zapravljanja tujega denarja, dokler tega ne bo zmanjkalo oziroma bo odplačevanje čedalje večjih kreditov in obresti zadušilo prihodnji slovenski razvoj.

Slovenija ne bo normalno zaživela in se izvila iz krize, dokler oblasti ne bodo prevzeli izvorno demokratično misleči ljudje, ki jim je delitev oblasti sveta, verjamejo v vladavino prava in tisto, kar je zapisano v slovenski ustavi.

Zato vse dobro misleče ljudi čaka še veliko dela. Potrebno je dobro premisliti stvari in narediti korake k ponovnemu vzponu izvorno demokratičnih sil v Sloveniji! To pa ne bo možno brez bolj uravnoteženega medijskega prostora, brez novih idej in brez ljudi, ki verjamejo v boljši slovenski jutri!

Naj živi Slovenija! Naj živi osvobojena Slovenija!