Vabljeni k branju predlogov sklepov Skupščine Odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbora 2014 dne 24. aprila 2014!

Ugotovitev: Skupščina Odbora 2014 ugotavlja, da sta z Odločbo ustavnega sodišča z dne 23.4.2015 izpolnjena dva od treh temeljnih ciljev Odbora 2014. Tretji ključen cilj: dejanska vzpostavitev vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter uveljavitev demokratične države, ki smo ga podrobneje opredelili s sklepi prve skupščine 2. oktobra 2014, še bolj natančno pa na drugi skupščini 12. decembra 2015, pa še ni realiziran.

Zato Skupščina Odbora 2014 sprejema naslednji sklep:

1. Odbor 2014 nadaljuje s svojim delom, vključno z rednimi tedenskimi shodi pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani ter drugimi aktivnostmi.

Janez Janša je bil dolgo vrsto let žrtev grobega teptanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zaradi svojega zavzemanja za demokratizacijo Slovenije in vzpostavitev resnično demokratične in pluralne družbe.

Skupščina Odbora 2014 sprejema naslednji sklep:

2. Skupščina Odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbora 2014 predlaga Janeza Janšo za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice Parlamentarne skupščine Sveta Evropa.

Obrazložitev: Janez Janša je zaradi svojega zavzemanja za demokratizacijo Slovenije in vzpostavitev resnično demokratične in pluralne družbe že vrsto let žrtev grobega teptanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kljub vsem težavam, ki jih zaradi teh svojih prizadevanj doživljata on in njegova družina, od te poti ne odstopa in je zato s svojo pokončno, pogumno in demokratično držo eden od stebrov demokratizacije Slovenije v zadnjih 25 letih, kakor tudi za naprej. V zadnjih letih je svoja prizadevanja za demokratizacijo in človekove pravice razširil tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru.

Odbor 2014