Članek
Ljubo Žnidar, govor 21. 4. 2016
Objavljeno Apr 21, 2016

Dragi domoljubi, lepo pozdravljeni. Zaradi želje po svobodni in pravični Sloveniji, ki bo temeljila na temelju demokracije, na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, se vztrajno, mirno in dostojanstveno že mesece, počasi bomo lahko rekli že leta, zbiramo na istem kraju.

Prejšnji teden je Evropska komisija objavila novo poročilo o stanju na področju pravosodja. In kakšni so rezultati? Kot lani in v preteklih letih, po številu sodnikov na 100.000 prebivalcev ostajamo na prvem mestu. Imamo jih 45 na 100.000 prebivalcev, med tem ko jih ima sosednja Avstrija zgolj 19. Smo pa po ocenjeni neodvisnosti blizu dna. 2/3 slovenk in slovencev meni, da slovensko sodstvo ni neodvisno. Zaupanje javnosti v sodstvo torej ni. Kar je vsem danes tukaj prisotnim popolnoma jasno, zato se tudi zbiramo pred to hišo sramu. Se pa sprašujem, če je stopnja zaupanja v sodstvo tako nizka, ali lahko sodišča sploh še izdajajo sodbe v imenu ljudstva? V imenu ljudstva, ki ta istemu sodstvu ne zaupa?

2/3 slovenk in slovencev ne zaupa sodstvu. Sprašujem pa se koliko jih po absurdnem primeru odvzema dveh koroških dečkov starim staršem s strani CSD ne zaupa več socialni državi? Čeprav je nepravilnosti na področju t.i. socialne države ogromno, smo v poslanski skupini SDS zgolj zaradi enega, a izjemno izstopajočega primera odvzema koroških dečkov, vložili interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V izpostavljenem primeru je prišlo do številnih kršitev: od načina odvzema otrok starim staršem, kjer so uslužbenci CSD otroka odpeljali direkt iz vrtca, do tega, da starim staršem ni bilo dodeljeno skrbništvo, čeprav sta za otroka skrbela 3 mesece in glede na to, da sta otroka pri njiju bivala toliko časa, je več kot očitno to bilo v otrokovo korist, sicer bi že v samem začetku, po tragični smrti njune mame, bila dodeljena drugam.

Izjemno žalostno in nepravilno je, da očetu otrok, morilcu njune mame, ni bila takoj odvzeta roditeljstva pravica in da CSD niti ni sprožil postopka za odvzem roditeljske pravice.

Nepravilen je bil postopek obravnave vloge CSD Slovenj Gradec glede vloge starih staršev za rejništvo. Stara starša sta prejela zgolj neobrazloženo mnenje CSD in ne odločbe ministrstva, ki bi o njuni vlogi moralo odločati skladno z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti. Postopek ni bil zakonito zaključen, imel pa je krute posledice, saj sta bila otroka odvzeta starim staršem in odpeljana k rejnikom. Odločba s strani ministrstva je prišla komaj po medijskem izpostavljanju te nepravilnosti.

Kateri so bili razlogi za odvzem otrok starim staršem? Najprej starost, nato velikost njunega stanovanja, kasneje je bilo to dvoje zanikano in je bila izpostavljeno zgolj nesodelovanje starih staršev s CSD. A če se z nečim ne strinjaš, pomeni, da ne sodeluješ?

Socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti, a vemo, da starih staršev sploh ni zaslišala. Zgolj poročilo CSD je bilo za njih dovolj. A lahko verjamete v takšno socialno državo?

In kaj vse lahko zaradi izpostavljenega primera očitamo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

-      Da je nesorazmerno posegla v ustavno varovane človekove pravice: varovanje otrok in družine ter ustvarjanje za varstvo potrebnih razmer; posebno varstvo in skrb za otroke; posegla je v osebno dostojanstvo otrok in njihovih starih staršev.

-      Ministrica je dolžna zagotavljati, da državni organi in nosilci javnih pooblastil skrbijo za otrokovo korist. So v tem primeru res skrbeli za otrokovo korist?

-      Očitamo ji politizacijo dela CSD SG, kjer več kot očitno ščiti svojega strankarskega kolega, katerega imenovanje je potekalo ob številnih zapletih in kjer je svoj vpliv imela sama ministrica. Politika je tukaj popolnoma povozila stroko.

-      Očitamo ji, da ni pripravila zakonodaje, ki bi varovala pravice otrvok.

-      In nenazadnje zaradi takšnih in številnih drugih primerov javnost izgublja zaupanje v institucijo socialne države.

Ni zaupanja v sodstvo, ni zaupanja v socialno državo, ni zaupanja v demokratično državo.

Dragi domoljubi, zbirali se bomo dokler ne bo Slovenija spet pravična, svodobna in demokratična.

#politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk