Članek
Suzana Lep Šimenko, govor pred VS, 8.12.2016
Objavljeno Dec 09, 2016

Dragi domoljubi, drage prijateljice in prijatelji, lepo pozdravljeni. Čez dva dni, natančneje 10. decembra, obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan, je bila leta 1948 v Parizu, sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah.

Ta deklaracija je skupen dokument vseh narodov in družb, je zaveza, da bodo vsi organi družbe te pravice in svoboščine priznali in jih spoštovali. Predstavljala naj bi temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu.

Države članice Združenih narodov so se zavezale, da bodo človekove pravice ter temeljne svoboščine spoštovale. Saj so osnova za priznanje človekovega dostojanstva, njegove enakopravnosti, so osnova družbenega napredka, so osnova za ustvarjanje boljših življenjskih pogojev. So osnova za pravičnost in svobodo.

Prav zaradi želje po svobodni in pravični Sloveniji, ki bo temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, se mirno in dostojanstveno že dolge mesece, zbiramo na istem kraju, pred Vrhovnim sodiščem RS.

3. septembra 1953 je bila ratificirana in sprejeta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljinih svoboščin. Gre za mednarodno pogodbo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi. S to konvencijo je varovano tudi družinsko življenje.

Se spomnite absurdnega primera odvzema dveh dečkov starim staršem s strani CSD? 19. oktobra je vsaj malo zasijalo sonce. Vrhovno sodišče je takrat namreč javno razglasilo sodbo v kateri je odločilo, da je bil odvzem dečkov nezakonit in da so pri tem bile kršene z ustavno varovane pravice do družinskega življenja starim staršem.

V sodbi je Vrhovno sodišče zapisalo, da je razmerje med otroci njihovimi starimi starši varovano z Ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zapisali so tudi: »to pomeni, da je treba varovati pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok.«

Ugotovljeno je bilo, da je CSD Velenje prehitro posegel in otroke odvzel starim staršem, počakati bi moral na odločitev ministrstva glede dovoljenja za rejništvo starim staršem. 

Nezakonito odločanje o rejniški pravici je nepravilnost, ki je vplivala na odvzem otrok iz oskrbe starih staršev, saj postopek ni bil zaključen v skladu z zakonom. Tega niso ali niso želeli vedeti ne na CSD, tega ni ugotovila niti Socialna inšpekcija, tega ni ugotovila niti Varuhinja človekovih pravic.

S sodbo VS so nastopile nove okoliščine, zato smo se v poslanski skupini SDS odločili in po razlagistvi sodbe ponovno vložili interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predsednik vlade, dr. Miro Cerar je pred volitvami večkrat poudarjal kako pomembno je spoštovanje načel pravne države ter kako bodo sledili visokim moralnim in etičnih standardom. S svojimi dejanji pa kažejo zgolj na njihovo ignoranco. Po sodbi Vrhovnega sodišča tako ministrica, kot predsednik Vlade nista storila nič. Ministrica ni sprejela enega ukrepa, ki bi šel v smeri odprave kršitve človekove pravice do družinskega življenjastarih staršev in vnukov.

Ministrica zaradi storjenih nepravilnosti pod okriljem njenega resorja niti ni odstopila, čeprav bi to od nje pričakovali, niti je k temu ni pozval predsednik Vlade. Glede na to, je edina možnoost, da se o njenih odgovornosti ponovno izreče Državni zbor. Interpelacija bo na dnevnem redu prihodnji teden v okviru redne decembrske seje DZ.

Cenjena dr. Verica Trstenjak je 21. oktobra v svoji kolumni zapisala: »Ministrica je izjavila, da je sodbo treba spoštovati, niso pa presojali o največji koristi otrok. Kršene so bile ustavne pravice, kaj bi bilo treba ministrici še dokazati?...«

Ignoranca izvršilne veje oblasti kaže na stanje duha te vlade. Na stanje, ki se izraža v absudrnih in tragičnih primerih, kot je primer nezakonitega odvzema koroških dečkov. Ta primer ni osamljen. Ljudje se na nas obračajo s številnimi nepravilnostmi, ki se dogajajo pod okriljem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljudje izgubljajo zaupanje v socialno državo.

V Sloveniji ni zaupanja v sodstvo, ni zaupanja v socialno državo in ni zaupanja v demokratično državo. Hvala vam, da vztrajate, ker si želite drugačno državo.

Dragi domoljubi,

bliža se za mnoge najlepši praznik v letu, Božič, preživite ga v krogu družine, preživite ga v krogu najdražjih.

26. decembra pa ponosno praznujte Dan samostojnosti in enotnosti.

V letu 2017 pa obilo zdravja, ljubezni in državljanskega poguma.

 

Naj v letu 2017 Slovenija postane bolj pravična in demokratična!

#politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk