Članek
Jesen bo zanimiva in pestra
Objavljeno Sep 05, 2016
Spoštovani prijateljice in prijatelji Odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbora 2014
Upam, da ste si poleti odpočili in nabrali novih moči. Pred nami je jesen, ki kaže, da bo zanimiva in pestra.
 
1. Kot veste smo zgolj v dobrem tednu (zakonsko je predvidenih 60 dni) zbrali skoraj 6000 podpisov za vložitev Zakona o ukrepih za zagotavljanje javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju ter ga nato vložili v Državni zbor. Na Odboru DZ za pravosodje bo naš predlog zakona obravnavan 7. 9. Vlada je sprejela stališče, da ga ne podpira, kot glavni argument pa navedla, da sama pripravlja zakon, ki uvaja nekatere rešitve, ki jih mi predlagamo. Vsebinsko se je do zakona opredelila Zakonodajno pravna služba Državnega zbora. Njeno stališče je tako, kot bi ga pisal Branko Masleša in se bere v smislu: »s pravosodjem je vse v najlepšem redu, zakoni so dobri, spremembe niso potrebne«. Vabim vas, da si mnenje Zakonodajno pravne službe preberete in si sami ustvarite vtis. Je priloženo kot priponka k tej okrožnici. Misli in argumente, ki se vam bodo utrnili ob branju mnenja Zakonodajno pravne službe prosim, da posredujete na el. naslov: odbor2014@gmail.com, najkasneje do 6. 9. do 12.00, da jih bom vključil v naša stališča, ki jih bom predstavil na seji Odbora za pravosodje 7. 9. (seja se bo začela ob 8.00).
 
2. Prvi shod Odbora 2014 pred Vrhovnim sodiščem po počitnicah bo v četrtek, 15. 9., ob 17h. Vabljeni! Verjamem, da se ga že veselimo.
 
3. Na enem od shodov Odbora 2014 pred vrhovnim sodiščem smo sprejeli našo podporo spremembam Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki jih predlaga Gibanje za otroke in družine.si. Zbiranje podpisov na upravnih enotah se bo začelo 5. 9. Vabim vas, da 5. 9. oz. čimprej oddate svoj podpis. Tudi tokrat bi radi podpise zbrali čimprej in s tem prostovoljcem na upravnih enotah olajšali delo.
 
Predlog zakona prinaša:
 
* Stari starši bodo lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili v primeru, da otrok ostane brez staršev; seveda, če bodo pri močeh in bodo to želeli ter bo to najboljše za otroka.
 
* Pristojni organ bo moral pri imenovanju skrbnika upoštevati poslednjo voljo enega ali obeh staršev, če sta jo izrazila v obliki notarskega zapisa ali na kakšen drugačen nedvoumen način. Sprememba zakona predvideva tudi, da se pri določitvi skrbnika za otroka, če se staršema kaj zgodi, upošteva želje in predloge njegovih starih staršev, če je to v korist otroka. (Te rešitve temeljijo na t.i. načelu nepretrganost otrokove vzgoje, ki ga določa Konvencija o otrokovih pravicah (3. točka 20. člena)).
 
* Zaradi varovanja otrokove koristi se staršem, ki so zaradi storitve kaznivega dejanja hujših telesnih poškodb v družini, uboja ali umora zakonca, oziroma partnerja, svojega otroka ali otrokovih starih staršev, nemudoma odvzame roditeljska pravica. Nevzdržno je, da taki starši iz zapora uveljavljajo roditeljsko pravico in s tem določajo življenje otrok, ki so jim prizadejali tako hudo krivico (kot npr. v t i. velenjskem primeru).
 
Stojnice bodo na mnogih upravnih enotah, če pa na vaši upravni enoti ne bo stojnice, prosim, da podpisan in overjen obrazec pošljete na naslov: Gibanje za otroke in družine.si, p.p 2056, 1001 Ljubljana.
 
Tudi tokrat bo z zbiranjem podpisov nastalo kar nekaj stroškov: tisk obrazcev, predstavitvenih letakov in plakatov, taks in najemnin za stojnice (v nekaterih občinah) zato Gibanje za otroke in družine.si prosi za pomoč za pokritje teh stroškov.
 
Vaš dar lahko nakažete na:
 
Združenje Gibanje za otroke in družine.si, Malejeva 3, 1000 Ljubljana,
 
TRR št.: SI56 6000 0000 0664 036,
namen: za spoštovanje starih staršev
 
 
Torej, kot vidite, se dogaja. Vabljeni, da se vključite v aktivnosti in prispevate po svoji moči za boljšo in bolj pravično Slovenijo.
 
Lepo pozdravljeni,
Aleš Primc, predsednik Odbora 2014