Članek
Zbiranje podpisov 6. 6. 2016
Objavljeno Jun 14, 2016
Spoštovani, Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014, začenja 6. 6. zbiranje podpisov za zakonodajne spremembe, ki bodo zagotovile večjo javnost, preglednost in odgovornost v pravosodju.
Ta dan ob 11.00 vas tudi vabimo na srečanje s predstavniki medijev na našo stojnico na Adamič Lundrovem nabrežju v Ljubljani.
 
Med drugim v predlagamo:
 
-       večje spoštovanje človekovih pravic na sodiščih
-       javnost rezultatov glasovanja v senatih sodišč
-       ločena mnenja sodnikov v senatih sodišč
-       možnost snemanja sojenja in fotografiranja sodnikov
-       javno evidenco sodnikov kršiteljev človekovih pravic
-       pregleden sistem napredovanja sodnikov
-       odškodninsko odgovornost sodnikov in tožilcev
-       dejansko možnost izločitve sodnika
-       preprečitev takojšnjega prehajanja sodnikov in tožilcev med odvetnike
-       nadzor javnosti nad delom sodnikov
-       javnost premoženjskega stanja sodnikov.
 
Aleš Primc, predsednik Odbora 2014