Članek
Patricija Šulin, govor 31. 3. 2016
Objavljeno Apr 01, 2016

Spoštovani! Samo dva dni nas še loči od velikega ljudskega zborovanja v obrambo Slovenije. Več kot se nas bo zbralo, močnejši bomo. Slovenski, evropski in svetovni javnosti bomo sporočili, da želimo živet v svobodni, varni, demokratični in evropski Sloveniji, ki spoštuje, varuje in podpira svoje državljane, njihove človekove pravice, vladavino prava in enakost pred zakonom.

Pri kršitvah, ki se dogajajo v Sloveniji ne smemo biti tiho! Ne smemo dovoliti, da v imenu lastnih interesov, uničijo tisto kar smo gradili 25 let. V procesu osamosvojitve so dr. Jožetu Pučniku očitali, da se igra z usodo naroda. To so mu očitali prav tisti, ki so se v resnici igrali z usodo naroda.

Z osamosvojitvijo smo uresničili več stoletne želje naših prednikov. Ponosno in odločno smo rekli NE totalitarnem režimu, četrt stoletja kasneje pa izvajajo že prav bizarne manevre. V strahu pred zmago Slovenske demokratske stranke na volitvah, so predsednika Janeza Janšo poslali v zapor. Kadarkoli javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago SDS, se v medijih pojavijo laži. Citati vzeti iz konteksta, ukvarjanje z našim članstvom in podtaknjene afere, jim ne dajejo željenega rezultata, zato se ponovno sprožajo postopki za potvarjanje zgodovine. Tonetu Krkoviču so vročili vabilo na zagovor na Okrožnem sodišču v Ljubljani, zaradi sestrelitve helikopterja JLA v osamosvojitveni vojni leta 1991, ki je letel na prepovedanem območju, v primeru sojenja pa naj bi uporabili kazenski zakonik SFRJ.

Oprostiti agresorje in preganjati osamosvojitelje je nedopustno in sramotno! Za takšno sodstvo v demokraciji ni prostora! Potrebujemo korenito reformo pravosodja, kjer se bo sodilo po črki zakona in ne po imenu obtoženca.

Evropska unija temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic.

Francoski pisatelj Emil Zola je dejal: "Kadar se resnica pokopava, kadar se ji ne dopušča, da bi kot bilka prodrla na površino, ona ne miruje: takrat zbere svojo moč in se prebije z eksplozivno silo."

In z vso silo je prodrla tudi resnica o dejanskem stanju v slovenskem pravosodju. Tako domači kot tuji kazalci dokazujejo, da visok delež pravosodnih funkcionarjev na prebivalca ne odraža kakovosti, učinkovitosti in hitrosti dela pravosodnih institucij. Še posebej pa je zaskrbljujoče kršenje človekovih pravic.

Evropsko sodišče za človekove pravice je prejelo že več kot 8400 tožb iz Slovenije, od 323 primerov o katerih je razsojalo pa je v kar 304 primerih ugotovilo kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Takšna sodna praksa postavlja Slovenijo na nezavidljivo prvo mesto po številu ugotovljenih kršitev človekovih pravic na prebivalca med 47 državami članicami Sveta Evrope.

Potrebno pa se je tudi zavedati, da slabo delovanje pravosodnih institucij vpliva na razvoj družbe in države, še posebej na področje gospodarstva, ki ga na takšen način zavira. V kolikor želimo inteligentno, odgovorno in delavno družbo, potrebujemo učinkovit in pregleden sistem, ki bo omogočil višjo kakovost dela, večjo pravno varnost ter spoštovanje človekovih pravic. To lahko dosežemo zgolj s korenitimi spremembami!

Sodniške funkcije ne more in ne sme upravljati tisti, ki je kršil človekove pravice! Potrebujemo sodnike, ki so tudi osebnostno primerni, so nepristranski in so sposobni prevzeti odgovornost za storjene napake. Kršitev ugleda sodniškega poklica se mora kaznovati z odstopom s funkcije, ne pa, da so kršitelji deležni napredovanj kot je že skoraj ustaljena praksa slovenskega pravosodja.

Novembra 2015 je imela slovenska vlada priložnost imenovati dvojnega doktorja prava za kandidata za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Te priložnosti, ki bi ji morala sprejeti odgovorno in s ponosom, ni izkoristila.

V priporočilu s Harvardske univerze med drugim piše: "ddr. Jakliča ocenjujemo kot pravnika, akademika in misleca izjemnih sposobnosti ter kot moralno pokončno osebnost, predano napredku demokracije, človekovih pravic ter zvestobe prava. Prepričani smo, da bi kot sodnik Sodišča za človekove pravice doprinesel prispevek najvišjih odlik." Še enkrat poudarjam: strokovnjak o katerem najuglednejši pravniki s Harvarda pravijo, da je doprinos, ni prepričal slovenske vlade, prepričala pa jo je podpredsednica Vrhovnega sodišča katerega sodbe je Evropsko sodišče za človekove pravice že večkrat razveljavilo.

Klemen Jaklič, predavatelj človekovih pravic s harvardske univerze in strokovnjak s priporočili najuglednejših tujih univerz, ni navdušil vladajoče koalicije, ker ni prave politične barve. Vozovnico v Strasbourg mu je preprečilo dejstvo, da ne pripada levemu bloku. Očitno je, da ga vladajoča koalicija ni podprla, ker je v primeru Patria podprl predsednika SDS Janeza Janšo.

Ob dejstvu, da ne štejejo odlične reference, pokončnost, integriteta in izkazana skrb za človekove pravice, sem zgrožena in zaskrbljena. Prav osupla pa sem nad fazo miselne zavore v kateri se je znašla Slovenija.

Vlada je izgubila svoj kompas! Tudi sicer nima ne gospodarskega in ne socialnega programa. Slovensko gospodarstvo že več let občuti krizo. Banke iz katerih je v zadnjih letih odteklo več milijard evrov preko kreditov za katere se je že v naprej vedelo, da nikoli ne bodo vrnjeni, vedno znova dokapitaliziramo z davkoplačevalskim denarjem. Z našim denarjem. In tisti, ki so podpisovali takšne kreditne pogodbe so nedotakljivi. Daleč proč od roke pravice.

Za vse, ki so jim kršene človekove pravice, se bomo še naprej zbirali mirno in dostojanstveno, vendar odločno in nepopustljivo.

Srečali se bomo v soboto, 2. aprila, ob 11. uri, na Trgu republike v Ljubljani, v obrambo Sloveniji! Tam bom, skupaj z vami!

Svoboda Sloveniji!