Članek
Odziv Varuhinje človekovih pravic
Objavljeno Jan 27, 2016

Varuhinja človekovih pravic podprla Odbor 2014 v prizadevanjih za široko javno razpravo o zakonodajnem paketu za javnost, preglednost in odgovornost v pravosodju.

Kot prvi državni funkcionar se je na paket pravosodnih sprememb za zagotovitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju odzvala Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic.

Varuhinja podobno kot Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014 ugotavlja, da je stanje v slovenskem pravosodju slabo, o čemer poroča tudi v svojih letnih poročilih. Takole pravi: "Varuh v vseh svojih letnih poročilih, to je od začetka delovanja, med drugim opozarja na nujnost spoštovanja temeljne pravice vsakogar, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ter v kakršnikoli kazenski obtožbi zoper njega sodišča odločajo v razumnem roku. V nekaj zadnjih letnih poročilih pa izrecno izpostavljamo tudi problematiko kakovosti sojenja. V tej zvezi v zadnjem letnem poročilu, poročilu za leto 2014, na primer spodbujamo nadaljnjo krepitev učinkovitosti delovanja nadzornih organov, da se zagotovi boljša kakovost dela sodišč oziroma sojenja."

V nadaljevanju varuhinja izpostavlja svoje pričakovanje, da se bo razvila široka javna razprava, ter da se "osvetlijo morebitni problematičnih vidikih predlaganih sprememb oziroma dopolnitev zakonov in poiščejo celovite rešitve."

Varuhinji se zahvaljujemo za njen odgovor in njeno ugotovitev, da je stanje v pravosodju potrebno izboljšati, za kar si sama in njeni predhodniki že od leta 1994 neuspešno prizadevajo z dajanjem spodbud pravosodju in njegovim nadzornim institucijam. V tem smislu v Odboru 2014 ugotavljamo, da nadgrajujemo prizadevanja varuhov človekovih pravic, katerih spodbude so očitno premalo za izboljšanje stanja v pravosodju. Upamo, da bomo skupaj z varuhinjo človekovih pravic in vsemi zainteresiranimi, čimprej dosegli spremembe, ki bodo pripeljale do javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju in s tem pravne varnosti vseh državljank in državljanov.

Aleš Primc, predsednik Odbora za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbora 2014