Članek
Eva Irgl, govor 10. 12. 2015
Objavljeno Dec 17, 2015

V času vlade Mira Cerarja so se znižali standardi varovanja človekovih pravic

»Že večkrat smo povedali, da Slovenija zaseda prvo mesto po kršitvah človekovih pravic. Tako je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice, tega ni ugotovila Slovenska demokratska stranka,« je razložila Eva Irgl.

Danes je 10. december in danes je dan človekovih pravic. Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Kot predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ugotavljam, da so se v obdobju vlade Mira Cerarja na nekaterih področjih varovanja človekovih in socialnih pravic v Sloveniji standardi, žal, precej znižali.

Če pogledamo samo mednarodne lestvice, ki merijo uspešnost držav na ekonomskem, gospodarskem področju, na področju človekovih pravic in vladavine prava. Že večkrat smo povedali, da Slovenija zaseda prvo mesto po kršitvah človekovih pravic. Tako je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice, tega ni ugotovila Slovenska demokratska stranka.

Na lestvici ekonomske svobode smo, odkar vlado vodi Miro Cerar, med 152 državami na 115 mestu, praktično na repu, na lestvici Doing bussines smo prav tako na repu, na predzadnjem mestu. To pomeni, da tuji vlagatelji praktično ne želijo vlagati v našo državo, ker je podporno okolje neprimerno, država pa ne stori ničesar, da bi takšno okolje popravila.

In ker ne željo vlagati v državo, kjer vlada ni sposobna braniti niti enega najbolj temeljnih sporazumov EU. To je vzpostavljanje Schengenskega sistema. In ko že omenjam Schengen, veste, da v državo še vedno vsak dan vstopi vsaj 3000 ljudi, ampak v medijih tega praktično več ne boste slišali. Kot ne boste slišali, da v SDS že ves čas želimo odgovore, koliko prstnih odtisov je bilo odvzetih, zlasti glede na dogodke, ki so se odvili v Parizu.

Dovolite mi, da v okviru dneva človekovih pravic rečem nekaj tudi o socialni državi. Še vedno je veliko ljudi, ki živijo pod pragom revščine oziroma vse več ljudi je socialno izključenih.

Število brezposelnih je še vedno ogromno, ker vlada ne zna pripraviti ustrezne zakonodaje iz socialnega področja. Ko pa v SDS pripravimo zakonodajo, nam jo, ne glede na dobronamernost, vedno znova zavrnejo.

Vse več ljudi je tudi v finančni stiski, so osamljeni in v stalnem boju za preživetje. Organizacije, ki pomagajo pomoči potrebnim, komaj sledijo vsem potrebam po pomoči.

Vse več družin svojim otrokom ne more nuditi finančno stabilnega družinskega okolja, obenem pa želi vlada še spremeniti vrednostni sistem na področju družine.

Vedeti morate tudi, da se vedno več mladih izseljuje iz države, ker tu ne vidijo prihodnosti. Ampak ta vlada kot da se ne zaveda tega problema, ga sploh ne vidi.

Dovolite mi, da se ozrem na včerajšnjo sejo Državnega zbora, na kateri smo govorili o spornih ravnanjih nekdanjega predsednika KPK Gorana Klemenčiča, govorili smo o zlorabi položaja, o koruptivnih ravnanjih, o zlorabi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Integriteta je jasno definirana v 4. Členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

4. člen ZIPK pravi, da je »Integriteta pričakovano delovanje posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblas, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zaknom, pravno dopustnimi cilji ali etičnimi kodeksi.«

Vendar pa moramo vedeti, da integriteta ni pomembna samo, ko je nekdo na funkciji, ampak je to tudi siceršnje ravnanje posameznika.

Mi smo imeli primere, ko so posamezniki odstopili s svoje funckije zaradi ravnanj, ki so se zgodila daleč pred nastopom funkcije, zato je sklicevanje Gorana Klemenčiča na to, da v nekaterih primerih, zlasti glede odobritve kredita za hišo, še ni bil funkcionar, naravnost smešne in v celoti neverodostojne.

Če ste včeraj spremljali sejo in nastop ministra, potem ste lahko ugotovili tudi, da je pokazal tudi, kako poniglavo in osebno žaljivo nastopi oseba, ki s svojimi argumenti stoji na zelo trhlih nogah.

Namesto da bi minister pojasnil, zakaj ni prijavil podjetja svoje žene, zakaj hiša, v kateri prebiva, ni bila vnesena v evidence GURSA, kako je mogoče, da je dobil kredit za hišo po bistveno ugodnejših cenah.

Da je Računsko sodišče ugotovilo, da je kršil 8 zakonov in več uredb, da je kršil Ustavo v primeru preiskave premoženjskega stanja Janeza Janše. Da v več kot enem letu ni uspel preiskati poceni letalskih kart Gregorja Viranta, na koncu pa ugotovil, da ni šlo za korupcijo...

Da v primeru bančne luknje ni izpeljal niti enega postopka, razen, da je napisal kratko poročilo o bančnem sistemu in uredil službo svojemu takratnemu namestniku gospodu Praprotniku na NLB.

To je bil ves izkupiček velikega borca proti korupciji v zvezi z večmilijardno bančno luknjo.

Torej, namesto, da bi gospod Klemenčič pojasnil vse to, kar sem sedaj naštela, se je šel raje ad personam diskreditacijo tudi tistih oseb, ki nimajo prav nič opraviti s politiko.

Preden zaključim, mi dovolite, da povem, da bomo jutri v neposrednem prenosu na tretjem programu TV Slovenija govorili o materinstvu in očetovstvu kot ustavno varovani vrednoti na podlagi 53. in 54. člena Ustave Republike Slovenije.

Drage vztrajnice, dragi vztrajniki, mi se ne damo in jutri bomo to sejo tudi izpeljali.