Članek
Svetovni dan človekovih pravic
Objavljeno Dec 10, 2015
Vabljeni k branju sporočila za javnost št. 246.
Spoštovani,
 
na današnji dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, ki predstavlja pomemben mejnik na področju varovanja človekovih pravic. Z njenim sprejetjem so bile temeljne človekove pravice priznane kot univerzalne, zaradi česar je postalo njihovo varovanje nujno. Deklaracija določa, da se vsakdo rodi svoboden in ima enako dostojanstvo ter enake pravice ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Generalna skupščina Združenih narodov je deklaracijo razglasila kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo.   
 
Vsaka uspešna in stabilna demokracija temelji na odprti družbi, za katero je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin prioritetnega pomena. Danes bomo tako opozorili na nujnost obstoja pravne in demokratične države, zato vas ob svetovnem dnevu človekovih pravic vljudno vabimo, da se nam ob 17. uri pridružite na shodu Za vladavino prava pred Vrhovnim sodiščem RS, kjer nas bodo nagovorili Eva Irgl, Jurij Pavel Emeršič in Jože Erčulj.
 
Vabljeni!